Festival Ekibi

Festivalin üst düzey karar yetkilisi, Mersin Valisi tarafından kurulan Festival Tertip Komitesi’dir.

Mersin Valiliği ile İletişim ve Koordinasyon
• Mersin Valiliği ile iletişim Festival Tertip Komitesi ve Festival Koordinatörü aracılığıyla sağlanır.

Festival Tertip Komitesi Birimleri
• Festival Genel Koordinatörlüğü
• Festival Direktörlüğü
• Festival Genel Sanat Yönetmeni
• Festival Danışma Kurulu
• Yarışma Jürisi

Festival Tertip Komitesi
• Festival Tertip Komitesi, Mersin Valisi tarafından onaylanır. Festival Koordinatörü’nün uygulama projesini değerlendirir, anlaşmazlıkları karara bağlar. Kararları kesindir.
• Festival yönetim birimleri ve katılımcıları arasında anlaşmazlıklar çıkması halinde, sorunu çözme ve nihai kararı verme yetkisi Festival Tertip Komitesindedir.
• Yarışma yönetmeliğinde düzenlenmemiş olan hususlarda son karar yetkisi Festival Tertip komitesine aittir.
• Festival Tertip Komitesi,Mersin Valisi tarafından onaylanan 10 üyeden oluşur.

Festival genel Koordinatörlüğü
• Festival Direktörü, Mersin Valisi tarafından kurulan Festival Tertip Komitesi bilgisi dahilinde uygulama projesinin hazırlanması ve programların uygulanmasını yerine getirir.
• Koordinatörlükler ve hizmet grupları vasıtasıyla festival projesinin uygulanmasını temin eder.
• Festival Koordinatörü ’nün belirleyeceği yardımcı koordinatörler, festival yönetimi adına Festival Tertip Komitesinde görev alarak ön belirleme çalışmalarına Festival Danışma Kurulu ile katılırlar.

Festival Danışma Kurulu
• Danışma Kurulu, sinema alanında uzmanlığı bilinen sinema yazarları, kültür-sanat insanları ve kültür-sanat kuruluşlarından katılacak temsilcilerle oluşur. Festivalin mesajlarının ve uygulanacak programlarının niteliklerinin belirlenmesinde istişari mahiyette katkı sağlar. Festival Kurulu’nda yer alarak, Büyük Jüri değerlendirmesine sunulacak filmlerin belirlenmesinde görev alırlar. Kurulun katılımcı sayısı Festival Tertip Komitesi ve Festival Koordinatörü tarafından belirlenir.

TOP