Yönetmelikler

1.ULUSAL MERSİN FİLM FESTİVALİ

1.Ulusal İçel Film Festivali, Ankara Yenilikçi Kültür ve Sanat Derneği tarafından 19.09.2018 tarihinde Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile yapılmış olan sözleşme neticesinde 15 – 19 Kasım  2018  tarihlerinde gerçekleştirilecektir.

Festivalin yönetici karar organı ve organizasyon yetkilisi AYKÜSAD ile yapılmış 05.06.2018 tarih ve 07 karar sayılı sözleşmeyle Hezarfen Medya Prodüksiyon Organizasyon  firmasıdır.

1-AMAÇ

Ulusal Mersin Film Festivali;

 • Türk Sineması’nın gelişmesine ve eserlerinin tanıtılmasına katkılar sağlamayı;
 • Halk kitlelerinin, sanatsal etkinlikler yoluyla, sanatçılar ve eserleriyle buluşmasını ;
 • Film Yarışması ile Türk Sineması’nın eser üretmesini, üretilen eserlerin seyircisiyle buluşmasını amaçlar.

Karar Verme Yetkilisi

Festivalin üst düzey karar yetkilisi,Mersin Valisi tarafından kurulan Festival Tertip Komitesi’dir.

Mersin Valiliği ile İletişim ve Koordinasyon

 • Mersin Valiliği ile iletişim Festival Tertip Komitesi ve Festival Koordinatörü aracılığıyla sağlanır.

Festival Tertip Komitesi Birimleri

 • Festival Genel Koordinatörlüğü
 • Festival Direktörlüğü
 • Festival Genel Sanat Yönetmeni
 • Festival Danışma Kurulu
 • Yarışma Jürisi

Festival Tertip Komitesi

 • Festival Tertip Komitesi, Mersin Valisi tarafından onaylanır. Festival Koordinatörü’nün uygulama projesini değerlendirir, anlaşmazlıkları karara bağlar. Kararları kesindir.
 • Festival yönetim birimleri ve katılımcıları arasında anlaşmazlıklar çıkması halinde, sorunu çözme ve nihai kararı verme yetkisi Festival Tertip Komitesindedir.
 • Yarışma yönetmeliğinde düzenlenmemiş olan hususlarda son karar yetkisi Festival Tertip komitesine aittir.
 • Festival Tertip Komitesi,Mersin Valisi tarafından onaylanan  10 üyeden oluşur.

Festival genel Koordinatörlüğü

 • Festival Direktörü, Mersin Valisi tarafından kurulan Festival Tertip Komitesi bilgisi dahilinde uygulama projesinin hazırlanması ve programların uygulanmasını yerine getirir.
 • Koordinatörlükler ve hizmet grupları vasıtasıyla festival projesinin uygulanmasını temin eder.
 • Festival Koordinatörü ’nün belirleyeceği yardımcı koordinatörler, festival yönetimi adına Festival Tertip Komitesinde görev alarak ön belirleme çalışmalarına Festival Danışma Kurulu ile katılırlar.

Festival Danışma Kurulu

Danışma Kurulu,  sinema alanında uzmanlığı bilinen sinema yazarları, kültür-sanat insanları ve kültür-sanat kuruluşlarından katılacak temsilcilerle oluşur. Festivalin mesajlarının ve uygulanacak programlarının niteliklerinin belirlenmesinde istişari mahiyette katkı sağlar. Festival Kurulu’nda yer alarak, Büyük Jüri değerlendirmesine sunulacak filmlerin belirlenmesinde görev alırlar. Kurulun katılımcı sayısı Festival Tertip Komitesi ve Festival Koordinatörü tarafından belirlenir.

 FESTİVAL YÖNETMELİĞİ

Ulusal Mersin Film Festivali,Ulusal Festival yönetmeliğine tabidir.

Ulusal Mersin Film Festivali (Festival), sinema ve TV eserlerinin Mersin’in  kültürel ve ticari hayatı için önemini öne çıkarma amacıyla Hezarfen Medya Prodüksiyon tarafından gerçekleştirilmektedir.

Festival’in amaçları:

 • Kültür-sanat alanında ve sinema endüstrisi için Türkiye’de saygın ve vazgeçilmez bir etkinlik olmak.
 • Mersin’de  yaşayanlar ve yerel paydaşları için bir  övünç unsuru oluşturmak.
 • Mersin’in tüm sakinleri ve ziyaretçileri için olumlu bir atmosfer kurmak, ve şehrin gençlerini, ailelerini ve eğitimcilerini 4 gün boyunca bir sinema ve sanat şöleninde ağırlamak.
 • Türk filmleri ve sektör ilgilileri için ulusal  bir buluşma ortamı sağlamak.
 • Mersin’i ülke  düzeyinde film dostu bir şehir olarak tanıtmak ve yapımcıları şehre çekmek.

FESTİVAL

Madde 1 .1.Ulusal Mersin Altın Limon Film Festivali, Ankara Yenilikçi Kültür ve Sanat Derneği tarafından 19.09.2018 tarihinde Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile yapılmış olan sözleşme neticesinde 15 – 19 Kasım  2018  tarihlerinde gerçekleştirilecektir.

Madde 2.Festivalin yönetici karar organı ve organizasyon yetkilisi AYKÜSAD ile yapılmış tarih ve karar sayılı sözleşmeyle Hezarfen Medya Prodüksiyon Organizasyon  firmasıdır.

Madde 3.Ulusal Mersin Film Festivali aşağıdaki bölümlerden oluşmaktadır:

Ulusal Yarışma

Türk Sinemasının Yeni Sesleri

Gala gösterimleri

Çocuklar için gösterimler

Özel Gösterimler

FESTİVAL YARIŞMA YÖNETMELİĞİ:

Madde 4

Festival’in Ulusal Yarışma bölümünde ve diğer yarışmasız bölümlerinde gösterilecek filmleri, Sanat Yönetmeni'nin yönetiminde festival  ekibi seçer ve davet eder.

Madde 5

Türkiye yapımı filmlerin başvurularının kabul edilebilmesi için bu bölümün katılım şartlarına uyması gerekmektedir:

 • Film, Festival başlangıç tarihinden son bir yıl önce tamamlanmış olmalıdır.
 • Filmin daha önce Türkiye’de televizyon veya internet / Video on Demand (VoD) mecralarında gösterilmemiş olması gerekmektedir.
 • Filmin uzunluğu en az 60 dakika olmalıdır.

Madde 6

Festival’in gösterim formatı DCP’dir. Diğer formatlar, yalnızca salona göre talep doğrultusunda istenebilir.

Madde 7

Seçilen filmlerin yapımcıları, filmin oyuncuları ( başrol oyuncuları) en az bir kişinin Festival’de mevcut bulunmasını sağlamakla yükümlüdür. Festival’e gelecek olan oyuncu ve ekip üyelerinin (en fazla iki kişi için) 3 gecelik konaklama masrafları Festival tarafından karşılanacaktır.

Madde 8

Seçilen filmin Festival’de mevcut bulunacak oyuncular ve ekip üyeleri, festivalin resmi basın toplantısına, fotoğraf çekimlerine, filmin gösterim öncesi sunumuna ve seçilen medya partnerleriyle yapılacak röportajlara katılarak filmin tanıtımını yapmakla yükümlüdür.

Madde 9

Film, Festival’e seçildikten ve katılım için gönderilen davetiye kabul edildikten sonra filmin Festival programından çekilmesi mümkün değildir.  Seçilen filmlerin gösterim yasalarına uygun olması gerekmektedir.

Madde 10

Bütün filmlerin orijinal dilinde sunulması gerekmektedir. Orijinal dili Türkçe olmayan filmlerin gönderilen baskısının Türkçe  altyazılı (farklı şekilde belirtilmediği sürece) olması gerekmektedir. Türkçe altyazı masrafları başvuru sahibine aittir.

Ek olarak, Türkçe dışındaki herhangi bir dilde diyalogları olan filmlerin Türkçe altyazılı olması gerekmektedir. Eğer filmin bir Türkiye dağıtımcısı varsa, bütün altyazı masrafları bu yerel dağıtımcı tarafından karşılanır.

Madde 11

Farklı şekilde belirtilmediği sürece tüm filmlerin Festival’e başvuruları 20 Ekim 2018 tarihine kadar tamamlanmalıdır.

Festival, başvuruda bulunan bir filmin seçilmemesi halinde yorum yapmakla veya filmin seçilmeme nedenini açıklamakla yükümlü değildir.

Madde 12

Tüm başvurularda:

 • Online Başvuru Formu’nun eksiksiz bir şekilde doldurulması
 • Filmin linkinin yüklenmesi (eğer filmin orijinal dili Türkçe dışında bir dil ise, Festival’e Türkçe altyazılı olarak göndermek zorunludur) gerekmektedir.

Festivale seçilmiş olan filmlerin gösterimi için aşağıdaki materyallerin de gönderilmesi gereklidir:

 • Yönetmen fotoğrafı
 • Yönetmen biyografisi ve filmografisi
 • Bir ya da en fazla 5 adet tanıtım fotoğrafı
 • Film klipleri/fragman
 • Filmin posterinin elektronik formatta kopyası
 • Başrol oyuncusunun fotoğrafları
 • Başrol oyuncusunun biyografisi ve filmografisi

Yukarıda istenilen hiçbir materyal geri teslim edilmeyecektir.

Madde 13

Festival Madde 12’te istenilen tüm materyalleri tanıtım amacıyla ve Festival kataloğunda kullanabilir. Festival, teslim edilen materyaller nedeniyle festival yayınlarında oluşabilecek yanlışlardan sorumlu değildir.

Madde 14

Aksi kararlaştırılmadığı takdirde, tüm filmlerin gösterim kopyaları 20 Ekim 2018 tarihine kadar  belirtilen adrese ulaştırılmalı ve Festival süresince kullanılabilir olmalıdır. Katılımcı, filmin yapımcısına, yönetmenine veya başka bir temsilcisine kabul mektubu ile birlikte gönderilecek olan festival nakliye prosedürüne uymakla yükümlüdür.

Aksi kararlaştırılmadığı sürece, Festival, seçilen filmler için tek yön nakliye masrafını karşılamaz.

Tüm kopyalar festival bitiminden sonraki dört hafta içerisinde geri gönderilecektir. Festival, kopyaların geri gönderilmesinde mümkün olabildiğince katılımcının isteklerine saygı gösterir.

JÜRİ

Madde 15

Festival Yarışma Jürisi, sinema kuramcıları, eleştirmenler, yönetmenler ve yapımcılar gibi kendi alanında uzmanlık sahibi en az 5 önde gelen sinema profesyonelinden oluşur.

Yarışmada olan herhangi bir filmin yapımında profesyonel olarak görev alan kişiler Jüri’de yer alamaz.

Jüri Başkanı, Festival Yönetimi tarafından belirlenir.

Festival Yönetimi tarafından seçilen bir temsilci, Festival Jürisi’nin toplantılarına yalnızca bilgi amaçlı olarak katılma hakkına sahiptir. Temsilci, oylamaya katılamaz ve herhangi bir şekilde oylamayı etkileme hakkına sahip değildir.

Jüri üyeleri açık oy kullanır ve Jüri kararları salt çoğunlukla sağlanır.

Madde 16

Festival’de aşağıda belirtilen ödüller verilecektir:

 

Ödül Adı Ödül Tutarı Ödülü Veren Ödül Hakkında
En İyi Film 5.000 tl Jüri Nakit ödül, ana yapımcı ve yönetmen arasında eşit olarak paylaştırılır. Ödül birden fazla film arasında paylaştırılamaz; yalnızca bir filme verilir.
En İyi Yönetmen 3.000 tl Jüri Yarışmada En İyi Film ödülünü alan film haricindeki bir filmin yönetmenine verilir. Ödül birden fazla yönetmen arasında paylaştırılamaz.
En iyi Kadın Oyuncu 2.000tl Jüri Ödül yalnızca bir oyuncuya verilir.
En iyi Erkek Oyuncu 2.000tl Jüri Ödül yalnızca bir oyuncuya verilir.

 

Belirtilen tüm tutarlar net para ödülü tutarlarını temsil etmektedir.Nakti ödüller yanında ayni ödüller de dağıtılacaktır.

Madde 17

Ödül alanların 15 Kasım 2018 tarihinde gerçekleştirilecek olan ödül törenine katılması gerekmektedir. Ödül sahipleri, aldıkları ödülü ulusal ve uluslararası düzeyde tüm tanıtımlarda ve tanıtım materyallerinde belirtmekle yükümlüdür.

Madde 18

Festival tarafından seçilen yarışma bölümündeki her film için gönderilen davet, Festival bu konuda resmi bir açıklama yapmaya karar verene kadar Festival Yönetimi ve Katılımcı arasında kesinlikle gizli kalmalıdır.

Madde 19

Festival'e katılım ile bu yönetmelikte bahsedilen tüm düzenlemeler kabul edilmiş sayılır. Bu yönetmelik kapsamında yer almayan tüm konularda karar verme yetkisi Hezarfen Medya Organizasyon’a  aittir. Festival Yönetimi bu yönetmelikte belirtilen tüm hususlarda değişiklik yapma hakkını hakkını saklı tutar.

TOP